Linkkejä

Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus 2015

Ovi auki oppimiseen! Tukimateriaalia Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuosituksen käyttöön

Kielipuntari
“Suomi-kouluja varten laadittu tehtäväpaketti, jonka avulla opettajat voivat kartoittaa ja arvioida oppilaidensa kielitaidon tasoa.”

Suomi Keskus

Finnland-Institut

rengas
“Saksan suomalaiset seurakunnat”

Suomen suurlähetystö Berliinissä

Suomi-koulujen tuki ry

Suomi-Seura

Etäkoulu Kulkuri
“Kulkuri on ulkomailla asuvan lapsen oma koulu”

Opetushallitus

Opetushallitus > Perusopetus > Suomi-koulut

Opetushallituksen linkkivinkit Suomi-kouluille
“Suomen kielen opetukseen liittyviä linkkejä” Tällä sivustolla esitellään esimerkkejä elävästä perinnöstä Suomessa. Elävää “Kulttuuri-identiteettiä ja kansainvälisyyskasvatusta tukevia linkkejä”  kulttuuriperintöämme tunnistetaan ja tallennetaan osana “Luonnontieteellisiin aiheisiin liittyviä linkkejä” “Luonnontieteellisiin aiheisiin liittyviä linkkejä” “Luonnontieteellisiin aiheisiin “Suomen historiaan ja taidehistoriaan liittyviä linkkejä” “Suomen historiaan ja taidehistoriaan liittyviä linkkejä” liittyviä “Mediakasvatukseen liittyviä linkkejä” “Mediakasvatukseen liittyviä linkkejä” “Mediakasvatukseen liittyviä linkkejä” “Sivustoja, “Sivustoja, joilla on laajasti eri oppiaineisiin liittyviä tehtäviä tai muuta materiaalia”   joilla on laajasti eri oppiaineisiin liittyviä “Facebookissa olevat ryhmät” tehtäviä tai muuta materiaalia” linkkejä

Opetusministeriö

Ulkosuomalaisparlamentti
“Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maailmalla asuvien suomalaisten yhteistyöfoorumi jossa päätetään yhdessä tärkeäksi koetuista asioista. USP on myös kanava, jota kautta ulkosuomalaisten yhteiset päätökset välittyvät Suomen valtiolle ja järjestöille. USP on lisäksi vaikuttaja, joka huolehtii, että ulkosuomalaisten näkökulmat huomioidaan julkishallinnon päätöksiä tehtäessä.”

Ulkosuomalaisparlamentin linkkivinkit Suomen kieleen ja opetukseen

Kesälukioseura

Kielitoimiston sanakirja

Kotimaisten kielten keskus

Ekapeli
“Ekapeli on tietokoneella pelattava oppimispeli, joka harjoittaa lukutaidon perusteita.”

Lukusilta.fi
“Silta sujuvaan lukemiseen -Tietoa ja tukea koteihin”

Lukuinto
Lukuinto-ohjelman tavoitteena on lasten ja nuorten monipuolisten lukutaitojen kehittäminen.

Cimo: Suomen kieli ja kulttuuri
“CIMOn Suomen kielen ja kulttuurin yksikön tehtävänä on vahvistaa Suomen kielen ja kulttuurin asemaa ulkomaisissa yliopistoissa.”

Suomalainen koulupolku
“Suomalainen koulupolku -opas esittelee suomalaisen koulupolun esiopetuksesta korkeakouluopintoihin unohtamatta elinikäistä oppimista. Julkaisussa on erityisesti otettu huomioon ulkosuomalaiset perheet sekä juuri paluumuuttaneet.
Ulkosuomalainen nuori, millainen on sinun koulupolkusi?”

Elävän perinnön wikiluettelo
“Tällä sivustolla esitellään esimerkkejä elävästä perinnöstä Suomessa. Elävää kulttuuriperintöämme tunnistetaan ja tallennetaan osana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimusta. Sivuston sisällöt ovat yhteisöjen tuottamia ja sitä ylläpitää Museovirasto.”

Kulttuurin vuosikello
“Kulttuurin vuosikello on kulttuuriperinnön ja kulttuurisesti kestävän kehityksen vapaasti käytössä oleva materiaalipankki kouluille, päiväkodeille ja kaikille muille kasvatus- ja opetusalojen toimijoille.”

Kulttuuriperintökasvatus

Mediataitokoulu
“Mediataitokoulu tarjoaa tietoa, tutkimusta ja tehtäviä mediakasvatuksesta ja median ilmiöistä. Palvelun tavoitteena on kehittää mediataitoja sekä vahvistaa valmiuksia mediakasvatukseen.”  Tutustu myös Mediataitoviikkojen materiaaleihin.

Mappa
“Tukimateriaalia kestävän kehityksen kasvatukseen sekä ympäristökasvatukseen”

Kirjekyyhky
Ulkomaankoulujen oma nettilehti

Suomen kieltä aikuisille Saksassa:
http://www.finnland.de/public/default.aspx?contentid=87637&nodeid=37097&contentlan=33&culture=de-DE
http://finnland-institut.de/services/studying-finnish-language/

Pienet rivissä

 

Suomi-koulu ei vastaa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai toiminnasta.