Lukukausimaksu ja jäsenmaksu

Lukukausimaksut

Berliinin Suomi-koulu perii opetuksesta lukukaudella 2019/2020 lukukausimaksua seuraavasti:

Keskiviikkoryhmät:

  • maksu yhdestä lapsesta 56 €
  • sisarusalennus: sisaruksille 25 %:n alennus eli 42 € / sisarus

Lauantairyhmät:

  • eskari – 12. luokkalaiset 48 €
  • pienten ryhmä 42 €
  • Sisarusten lukukausimaksuissa sisaralennus 25 % myönnetään  edullisemman opetusryhmän oppilaalle / oppilaille eli maksettavat summat ovat 36 € (48 €) ja 32 € (42 €).

Viivästysmaksu: 5 € / oppilas

Lukukausimaksu maksetaan koulun tilille kunkin lukukauden alussa (syyslukukausi syyskuun 30. ja kevätlukukausi tammikuun 31. mennessä).
Viitteeksi maksuun kirjoita „Lukukausimaksu“ ja oppilaan nimi tai oppilaiden nimet.
Huomaa! Jäsenmaksu ja lukukausimaksu tulee maksaa kukin omalla viittellään (ts. eri tilisiirroilla). Tämä helpottaa rahastonhoitajamme työtä.

Tiliyhteystiedot:
Finnische Sprachschule in Berlin
IBAN: DE25 1001 0010 0422 4221 04
BIC: PBNKDEFFXXX

Yhdistyksen jäsenmaksu

Jäsenmaksu 30 €, joka on perhekohtainen ja voimassa yhden kalenterivuoden. 
 
  •  Vuoden 2020 jäsenmaksu maksetaan 31.1.2020 menessä. Viitteeksi  jäsenmaksuun kirjoita „Jäsenmaksu 2020“ ja oma nimesi.
  • Syksyllä aloittavat jäsenperheet maksavat vuoden 2020 jäsenmaksun 30.9. mennessä. Viitteeksi jäsenmaksuun kirjoita „Jäsenmaksu 2020“ ja oma nimesi.


Huomaa! Jäsenmaksu ja lukukausimaksu tulee maksaa molemmat omalla viittellään.
Tämä helpottaa rahastonhoitajamme työtä.

Yhdistykseen liittyminen

Syksyllä 2012 Suomi-koulusta tuli virallisesti rekisteröity yhdistys. Sääntöjen mukaan jokaisen Suomi-koulua käyvän lapsen vanhempien (riittää yksi vanhempi, jäsenyys on perhekohtainen) tulee liittyä yhdistyksen jäseneksi. Liittymällä jäseneksi saa äänioikeuden Suomi-koulun jäsenkokouksissa. Jäsenkokouksia on yleensä kaksi kertaa vuodessa ja kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Alta löydät liittymiskaavakkeen, joka tulee täyttää ja lähettää johtokunnan puheenjohtajalle tai sihteerille.

Suomi-koulun ilmoittautumislomake

Mihin raha käytetään?
Koulun perimät lukukausimaksut käytetään ensisijaisesti koulun opettajien palkkioiden maksamiseen. Lukukausimaksut eivät tuota koululle taloudellista voittoa. Jäsenmaksu käytetään koulun toiminnan tukemiseen.

Muita velvoitteita

  1. Osallistuminen yhteisiin tapahtumiin (esimerkiksi joulujuhlan tai laskiaisriehan valmisteluihin)
  2. Askartelutalkoot joulumyyjäisiä varten. Joulumyyjäisten tuotto on iso osa koulun budjettia. Askarteluun voi osallistua koulun aikana kahviossa, askartelutalkootapahtumissa tai ottamalla askarreltavia kotiin mukaan.
  3. Hallitukseen kaivataan vuosittain uusia jäseniä ja uudet mielipiteet ovat tervetulleita. Jäsenkokouksiin kannattaa osallistua!

Lue myös Ohjeita vanhemmille.