Ohje vanhemmille

Yleisiä ohjeita Suomi-koulun oppilaiden vanhemmille:

Ohje vanhemmille (26.02.2020)

Korona-tilanteen vaatimat erityisjärjestelyt syksyllä 2020:

 • Suomi-kouluun ei saa tulla kipeänä. Lievä nuhaisuus tai yskä ei ole este opetukseen osallistumiselle, mutta pyydämme vanhemmilta varovaisuutta.
 • Koulun yleisissä tiloissa on voimassa 1,5 metrin turvaväli sekä maskipakko. Poikkeuksena ovat alle 6-vuotiaat, joiden ei tarvitse käyttää maskia. Luokkahuoneessa opettajat ja oppilaat riisuvat maskin.
 • Kädet desinfioidaan ja/tai pestään aina koululle saavuttaessa.
 • Vanhempia pyydetään välttämään turhaa liikkumista koulun tiloissa.
 • Pienimpien 3-7-vuotiaiden koululaisten toinen vanhempi voi edelleen tarpeen vaatiessa toimia lapsen saattajana. Tällöin vanhemman tulee noudattaa 1,5 metrin turvaväliä sekä peittää suu ja nenä maskilla koko tunnin ajan. Vanhempi merkataan tällöin myös läsnäololistaan.

Lasten tuominen ja noutotilanne

 • Jotta käytäville ei muodostu ruuhkaa, vanhemmat eivät tuo lapsia luokkaan asti, vaan opettaja hakee ryhmät pihalta porrastetusti.
 • Tunnin päätyttyä opettaja tuo lapset takaisin alakertaan. Vanhempia pyydetään odottamaan lapsia ulkona.
 • Ilmoitattehan opettajalle aina, jos lapsi ei ole tulossa tunnille, niin oppilasta ei odotella noutotilanteessa turhaan.
 • Jos myöhästytte tunnilta, vanhempi voi tarvittaessa käydä saattamassa lapsen luokkahuoneeseen asti, mikäli käytävillä ei ole ruuhkaa. Tällöin on muistettava yleiset hygieniasäännöt koulun tiloissa.

Suomi-koulun hygieniasuunnitelma 14.08.2020 (teksti on ensin saksaksi ja sen jälkeen suomeksi)

Hygienemaßnahmen in der Finnland-Schule

 • Die Finnland-Schule darf nicht krank besucht werden. Leichtes Schnupfen und Husten stellen kein Hindernis zum Unterrichtsbesuch dar, aber wir bitten die Familien um Vorsicht.
 • In den Räumlichkeiten der Schule gilt 1,5 Meter abstand halten sowie Maskenpflicht. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter 6 Jahren. Im Unterricht müssen keine Masken getragen werden.
 • Hände müssen beim Eintreten der Schulgebäude gründlich gewaschen bzw. desinfiziert werden.
 • Wir bitten den Eltern das Betreten der Schulgebäude zu vermeiden.
 • Wenn notwendig, darf ein Elternteil das Kind (3-7 Jahre) weiterhin im Klassenzimmer begleiten. Hier sind Abstandsregeln und Maskenpflicht zu beachten und das Elternteil trägt sich ebenfalls in die Anwesenheitsliste ein.

Die Bring- und Abholsituation

 • Damit unnötig viel Verkehr in den Gängen vermieden werden kann, bringen die Eltern ihre Kinder nicht mehr bis in die Klassenzimmer. Die Lehrerinnen holen die Gruppen nacheinander von draußen ab.
 • Nach dem Unterricht begleiten die Lehrerinnen die Kinder wieder nach unten. Eltern warten bitte draußen auf die Kinder.
 • Bitte sagen Sie das Kind immer vom Unterricht ab, wenn es nicht kommen kann. Somit wartet die Lehrerin nicht umsonst auf das Kind in der Abholsituation.
 • Wenn Sie sich verspäten, können Sie das Kind auch direkt ins Klassenzimmer bringen, wenn die Gänge nicht zu voll sind. Hier sind allerdings wieder die allgemeinen Hygieneregeln mit Abstand, Hände waschen und Maske tragen zu beachten.

Hygieneplan der Finnland-Schule (Gesamtfassung von 14.8.2020)