Ilmoittautuminen Suomi-kouluun

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen

A) Pienten ryhmät (3-4-vuotiaat): Syyskuun loppuun mennessä kolme vuotta täyttävien lasten ilmoittautumisia syksyllä alkaviin pienten ryhmiin otetaan vastaan kyseisen vuoden ensimmäisestä päivästä ( 01.01.) alkaen.

B) Esikoulu- ja kouluikäiset: Vanhempien lasten (esikoulu – 12. luokka) ilmoittautumisia otetaan vastaan myös kesken lukuvuotta.

Suomi-koulussa olevan lapsen tulee pienten ryhmässä (n. 3-4-vuotiaat) vähintään ymmärtää suomea (riittää, jos perheessä yksi aikuinen puhuu lapselle suomea) ja isompien ryhmissä (esikoulu – 12. luokka) pystyä kommunikoimaan suomeksi. Suomen kielen ei tarvitse olla täysin ikäryhmän tasolla, mutta mikäli kielitaso on selvästi heikompi kuin ikäryhmällä, pyydetään ennen ilmoittautumista keskustelemaan asiasta Suomi-koulun opetusvastaavan kanssa (opetus (at) suomi-koulu.de).

Pienten ryhmässä voi lapsen mukana olla joku tuttu aikuinen muutamalla ensimmäisellä kerralla. Tämän jälkeen lapsen tulisi jäädä yksin ryhmään. Jäsen- ja lukuvuosimaksuja ei palauteta, joten voi olla hyvä ensin kokeilla ryhmässä oloa pari kertaa ja maksaa maksut vasta sen jälkeen (maksut veloitetaan syksyllä). Mikäli lapsi ei pysty jäämään ryhmään yksin, Suomi-koulu voi joutua ilmoittamaan, että lapsi ei voi sillä hetkellä jatkaa ryhmässä. Tällöin lapsi siirretään automaattisesti seuraavan vuoden ryhmää varten jonotuslistan ensimmäiseksi.

Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia koulun opetusvastaavalle osoitteeseen: opetus (at) suomi-koulu.de. Huom! Laita viestiin lapsen nimi, syntymäaika, mahdollinen koululuokka-aste tai tieto siitä, että lapsi on esikoulussa, ja toivottu koulupäivä (keskiviikko vai lauantai tai molemmat). Mainitse myös, jos lapsella on jo sisarus Suomi-koulussa. Kuvaile lapsen suomen kielen taitoa ja siitä, kenen kanssa hän puhuu suomea (tärkeää, jotta osaamme arvioida suomen kielen tasoa oikean ryhmän valitsemiseksi).

Ilmoittautumisen mukana tulee lähettää täytetty lomake suostumuksesta henkilötietojen käsittelyyn. Lomakkeen löydät täältä Word-muodossa ja PDF-muodossa.

Ilmoittautuneisiin perheisiin otetaan yhteyttä sähköpostitse ja lapselle/lapsille osoitetaan paikka sopivassa ryhmässä. Jos ryhmissä ei ole tilaa, lapsi otetaan jonotuslistalle kunnes hänelle voidaan osoittaa paikka ryhmässä.

Valitsemisjärjestys ryhmiin:
A) Suomi-koulussa jo olevien lasten sisarukset
B) jonotuslistalle ilmoittautuneet lapset ilmoittautumisjärjestyksessä.
(Mikäli lapsesi on jonotuslistalla, ettekä enää tarvitse paikkaa Suomi-koulusta, ilmoitattehan paikan vapauttamisesta osoitteeseen opetus (at) suomi-koulu.de.)

Kun koulupaikka on varmistunut, perheiden tulee liittyä Berliinin Suomi-koulun yhdistyksen jäseneksi täyttämällä tarvittavat lomakkeet: Uusilta jäsenperheiltä/oppilailta vaadittavat lomakkeet

Yhdistyksestä eroaminen tai Suomi-koulun lopettaminen:

Jos haluatte erota yhdistyksestä ja/tai lapsesi lopettaa Suomi-koulun, ilmoita erosta vapaamuotoisesti kirjallisesti (sähköposti riittää) osoitteeseen opetus (at) suomi-koulu.de. Maksettuja jäsen- ja lukuvuosimaksuja ei palauteta.