Ilmoittautuminen Suomi-kouluun

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen

Syyskuun 2021 loppuun mennessä kolme vuotta täyttävien lasten ilmoittautumisia pienten ryhmiin
lukuvuodelle 2021/2022 otetaan vastaan 01.01.2021 alkaen.

Suomi-koulussa olevan lapsen tulee pienten ryhmässä vähintään ymmärtää suomea (riittää, jos perheessä
yksi aikuinen puhuu lapselle suomea) ja isompien ryhmissä pystyä kommunikoimaan suomeksi. Suomen
kielen ei tarvitse olla täysin ikäryhmän tasolla, mutta, mikäli kielitaso on selvästi heikompi kuin ikäryhmällä, pyydetään ennen ilmoittautumista keskustelemaan asiasta Suomi-koulun opetusvastaavan kanssa (opetus (at) suomi-koulu.de).

Pienten ryhmässä voi lapsen mukana olla joku tuttu aikuinen muutamalla ensimmäisellä kerralla. Tämän
jälkeen lapsen tulisi jäädä yksin ryhmään. Jäsen- ja lukukausimaksuja ei palauteta, joten voi olla hyvä ensin
kokeilla ryhmässä oloa pari kertaa ja maksaa maksu vasta sen jälkeen (maksuaikaa on syyslukukaudella
syyskuun loppuun asti). Mikäli lapsi ei pysty jäämään ryhmään yksin, Suomi-koulu voi joutua ilmoittamaan,
että lapsi ei voi sillä hetkellä jatkaa ryhmässä. Tällöin lapsi siirretään automaattisesti seuraavan vuoden
ryhmää varten jonotuslistan ensimmäiseksi.

Vanhempien lasten ilmoittautumisia otetaan vastaan jatkuvasti. Jos ryhmissä ei ole tilaa, lapsi otetaan
jonotuslistalle kunnes hänelle voidaan osoittaa paikka ryhmässä. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: opetus (at) suomi-koulu.de. Laita viestiin lapsen nimi, syntymäaika, mahdollinen koululuokka-aste tai tieto siitä, että lapsi on esikoulussa, ja toivottu koulupäivä (keskiviikko vai lauantai tai molemmat). Mainitse myös, jos lapsella on jo sisarus Suomi-koulussa. Kuvaile lapsen suomen kielen taitoa ja siitä, kenen kanssa hän puhuu suomea (tärkeää, jotta osaamme arvioida suomen kielen tasoa oikean ryhmän valitsemiseksi).

Valitsemisjärjestys ryhmiin:
A) Suomi-koulussa jo olevien lapsien sisarukset
B) jonotuslistalle ilmoittautuneet lapset ilmoittautumisjärjestyksessä.
Mikäli lapsesi on jonotuslistalla, ettekä enää tarvitse paikkaa Suomi-koulusta, ilmoitattehan paikan
vapauttamisesta osoitteeseen opetus (at) suomi-koulu.de.

Yhdistyksestä eroaminen tai Suomi-koulun lopettaminen
Jos haluatte erota yhdistyksestä ja/tai lapsesi lopettaa Suomi-koulun ilmoita erosta vapaamuotoisesti
kirjallisesti (sähköposti riittää) osoitteeseen opetus (at) suomi-koulu.de. Maksettuja jäsenmaksuja tai
lukukausimaksuja ei palauteta.