Ilmoittautuminen Suomi-kouluun

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen

A) Pienten ryhmät (3-4-vuotiaat): Syyskuun loppuun mennessä kolme vuotta täyttävien lasten ilmoittautumisia syksyllä alkaviin pienten ryhmiin otetaan vastaan kyseisen vuoden ensimmäisestä päivästä ( 01.01.) alkaen.

B) Esikoulu- ja kouluikäiset: Vanhempien lasten (esikoulu – 12. luokka) ilmoittautumisia otetaan vastaan myös kesken lukuvuotta.

Suomi-koulussa olevan lapsen tulee pienten ryhmässä (n. 3-4-vuotiaat) vähintään ymmärtää suomea (riittää, jos perheessä yksi aikuinen puhuu lapselle suomea) ja isompien ryhmissä (esikoulu – 12. luokka) pystyä kommunikoimaan suomeksi. Suomen kielen ei tarvitse olla täysin ikäryhmän tasolla, mutta mikäli kielitaso on selvästi heikompi kuin ikäryhmällä, pyydetään ennen ilmoittautumista keskustelemaan asiasta Suomi-koulun opetusvastaavan kanssa (opetus (at) suomi-koulu.de).

Pienten ryhmässä voi lapsen mukana olla joku tuttu aikuinen muutamalla ensimmäisellä kerralla. Tämän jälkeen lapsen tulisi jäädä yksin ryhmään. Jäsen- ja lukuvuosimaksuja ei palauteta, joten voi olla hyvä ensin kokeilla ryhmässä oloa pari kertaa ja maksaa maksut vasta sen jälkeen (maksut veloitetaan syksyllä). Mikäli lapsi ei pysty jäämään ryhmään yksin, Suomi-koulu voi joutua ilmoittamaan, että lapsi ei voi sillä hetkellä jatkaa ryhmässä. Tällöin lapsi siirretään automaattisesti seuraavan vuoden ryhmää varten jonotuslistan ensimmäiseksi.

Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia koulun opetusvastaavalle osoitteeseen: opetus (at) suomi-koulu.de. Huom! Laita viestiin lapsen nimi, syntymäaika, mahdollinen koululuokka-aste tai tieto siitä, että lapsi on esikoulussa, ja toivottu koulupäivä (keskiviikko vai lauantai tai molemmat). Mainitse myös, jos lapsella on jo sisarus Suomi-koulussa. Kuvaile lapsen suomen kielen taitoa ja siitä, kenen kanssa hän puhuu suomea (tärkeää, jotta osaamme arvioida suomen kielen tasoa oikean ryhmän valitsemiseksi).

Ilmoittautuneisiin perheisiin otetaan yhteyttä sähköpostitse ja lapselle/lapsille osoitetaan paikka sopivassa ryhmässä. Jos ryhmissä ei ole tilaa, lapsi otetaan jonotuslistalle kunnes hänelle voidaan osoittaa paikka ryhmässä.

Valitsemisjärjestys ryhmiin:
A) Suomi-koulussa jo olevien lasten sisarukset
B) jonotuslistalle ilmoittautuneet lapset ilmoittautumisjärjestyksessä.
(Mikäli lapsesi on jonotuslistalla, ettekä enää tarvitse paikkaa Suomi-koulusta, ilmoitattehan paikan vapauttamisesta osoitteeseen opetus (at) suomi-koulu.de.)

Kun koulupaikka sopivassa opetusryhmässä on varmistunut, perheiden tulee liittyä Berliinin Suomi-koulun yhdistyksen jäseneksi täyttämällä tarvittavat lomakkeet: Uusilta jäsenperheiltä/oppilailta vaadittavat lomakkeet

Yhdistyksestä eroaminen tai Suomi-koulun lopettaminen:

Jos haluatte erota yhdistyksestä ja/tai lapsesi lopettaa Suomi-koulun, ilmoita erosta vapaamuotoisesti kirjallisesti (sähköposti riittää) osoitteeseen opetus (at) suomi-koulu.de. Maksettuja jäsen- ja lukuvuosimaksuja ei palauteta.