Lukuvuosimaksu ja jäsenmaksu

Lukuvuosimaksu

Berliinin Suomi-koulu perii opetuksesta lukuvuosimaksua seuraavasti (hinnat voimassa lukuvuodesta 2021/2022 alkaen):

Keskiviikkoryhmät:

  • maksu yhdestä lapsesta 112 €
  • sisarusalennus: sisaruksille 25 %:n alennus eli 84 € / sisarus

Lauantairyhmät:

  • 3 oppitunnin ryhmät (viskarit – 12. luokkalaiset) 108 €
  • 2 oppitunnin pienten ryhmä (3-4 vuotiaat) 84 €
  • Sisarusten lukukausimaksuissa sisaralennus 25 % myönnetään  edullisemman opetusryhmän oppilaalle / oppilaille eli maksettavat summat ovat 81 € (108 €) ja 63 € (84 €).

Viivästysmaksu: 5 € / oppilas

Lukuvuosimaksu maksetaan suoraveloituksena koulun tilille syyslukukauden aikana (n. lokakuun 15. päivä). Lisätietoa suoraveloituksesta lähetetään sähköpostitse kaikille jäsenperheille. 

Yhdistyksen jäsenmaksu

Jäsenmaksu 30 € on perhekohtainen ja voimassa yhden kalenterivuoden (tammikuu-joulukuu). 
 
  • Kunkin kalenterivuoden jäsenmaksu veloitetaan kaikilta jäsenperheiltä suoraveloituksena tammikuussa (31.1. mennessä).
  • Syksyllä aloittavien uusien jäsenperheiden kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksu veloitetaan suoraveloituksena syyslukukauden aikana (n. syyskuussa). 

Jäsenmaksun suoraveloituksesta ilmoitetaan jäsenille sähköpostitse.

Lisätietoa Suomi-koulun maksuista ja muista säännöistä: Yhdistyksen säännöt 

Yhdistykseen liittyminen

Syksyllä 2012 Suomi-koulusta tuli virallisesti rekisteröity yhdistys. Sääntöjen mukaan jokaisen Suomi-koulua käyvän lapsen vanhempien (riittää yksi vanhempi, jäsenyys on perhekohtainen) tulee liittyä yhdistyksen jäseneksi. Liittymällä jäseneksi saa äänioikeuden Suomi-koulun jäsenkokouksissa. Jäsenkokouksia on yleensä kerran vuodessa ja kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Ohjeet yhdistykseen liittymiseen löydät täältä: Uusilta jäsenperheiltä/oppilailta vaadittavat lomakkeet

Mihin raha käytetään?
Koulun perimät lukuvuosimaksut käytetään ensisijaisesti koulun opettajien palkkioiden maksamiseen. Lukuvuosimaksut eivät tuota koululle taloudellista voittoa. Jäsenmaksu käytetään koulun toiminnan tukemiseen.

Muita velvoitteita

  1. Osallistuminen yhteisiin tapahtumiin (esimerkiksi joulujuhlan tai laskiaisriehan valmisteluihin)
  2. Askartelutalkoot joulumyyjäisiä varten. Joulumyyjäisten tuotto on iso osa koulun budjettia. Askarteluun voi osallistua koulun aikana kahviossa, askartelutalkootapahtumissa tai ottamalla askarreltavia kotiin mukaan.
  3. Hallitukseen kaivataan vuosittain uusia jäseniä ja uudet mielipiteet ovat tervetulleita. Jäsenkokouksiin kannattaa osallistua!

Lue myös Ohjeita vanhemmille.