Lukuvuosimaksu ja jäsenmaksu

Huomio! Berliinin Suomi-koulussa siirrytään syksyllä 2020 suoraveloitukseen, josta jäsenperheet saavat lisätietoa viimeistään lokakun alussa sähköpostitse.

Opetusmaksuissa siirrytään lukukausimaksuista lukuvuosimaksuun syksyllä 2020, kuten kevään 2020 jäsenkokous päätti. Lukuvuosimaksu maksetaan lokakuun aikana.

Yhdistyksen jäsenmaksu maksetaan vuosittain tammikuussa. Syksyllä aloittavat uudet jäsenperheet maksavat jäsenmaksun syyslukukauden alussa, kuitenkin viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Lukuvuosimaksut

Berliinin Suomi-koulu perii opetuksesta lukuvuonna 2020/2021 lukuvuosimaksua seuraavasti:

Keskiviikkoryhmät:

  • maksu yhdestä lapsesta 112 €
  • sisarusalennus: sisaruksille 25 %:n alennus eli 84 € / sisarus

Lauantairyhmät:

  • 3 oppitunnin ryhmät (viskarit – 12. luokkalaiset) 96 €
  • 2 oppitunnin pienten ryhmä (3-5 vuotiaat) 84 €
  • Sisarusten lukukausimaksuissa sisaralennus 25 % myönnetään  edullisemman opetusryhmän oppilaalle / oppilaille eli maksettavat summat ovat 72 € (96 €) ja 64 € (84 €).

Viivästysmaksu: 5 € / oppilas

Lukuvuosimaksu maksetaan suoraveloituksena koulun tilille syyslukukauden aikana (n. lokakuun 15. päivä). Lisätietoa suoraveloituksesta päivitetään tähän lokakuun 2020 alussa ja lähetetään sähköpostitse kaikille jäsenperheille. 

Yhdistyksen jäsenmaksu

Jäsenmaksu 30 € on perhekohtainen ja voimassa yhden kalenterivuoden. 
 
  • Syksyllä aloittavat jäsenperheet maksavat vuoden 2020 jäsenmaksun 30.9. mennessä tilisiirrolla. Viitteeksi jäsenmaksuun kirjoita “Jäsenmaksu 2020” ja oma nimesi.
  •  Vuoden 2021 jäsenmaksu maksetaan tammikuussa 2021 (31.1.2021 mennessä) suoraveloituksena. 

Tiliyhteystiedot:
Finnische Sprachschule in Berlin
IBAN: DE25 1001 0010 0422 4221 04
BIC: PBNKDEFFXXX

Yhdistykseen liittyminen

Syksyllä 2012 Suomi-koulusta tuli virallisesti rekisteröity yhdistys. Sääntöjen mukaan jokaisen Suomi-koulua käyvän lapsen vanhempien (riittää yksi vanhempi, jäsenyys on perhekohtainen) tulee liittyä yhdistyksen jäseneksi. Liittymällä jäseneksi saa äänioikeuden Suomi-koulun jäsenkokouksissa. Jäsenkokouksia on yleensä kaksi kertaa vuodessa ja kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Alta löydät liittymiskaavakkeen, joka tulee täyttää ja lähettää johtokunnan puheenjohtajalle tai sihteerille.

Suomi-koulun ilmoittautumislomake

Mihin raha käytetään?
Koulun perimät lukukausimaksut käytetään ensisijaisesti koulun opettajien palkkioiden maksamiseen. Lukukausimaksut eivät tuota koululle taloudellista voittoa. Jäsenmaksu käytetään koulun toiminnan tukemiseen.

Muita velvoitteita

  1. Osallistuminen yhteisiin tapahtumiin (esimerkiksi joulujuhlan tai laskiaisriehan valmisteluihin)
  2. Askartelutalkoot joulumyyjäisiä varten. Joulumyyjäisten tuotto on iso osa koulun budjettia. Askarteluun voi osallistua koulun aikana kahviossa, askartelutalkootapahtumissa tai ottamalla askarreltavia kotiin mukaan.
  3. Hallitukseen kaivataan vuosittain uusia jäseniä ja uudet mielipiteet ovat tervetulleita. Jäsenkokouksiin kannattaa osallistua!

Lue myös Ohjeita vanhemmille.