Töihin Berliinin Suomi-kouluun?

Opettajilla/sijaisilla ei tarvitse olla opettajan tai lastentarhanopettajan koulutusta, mutta opettajilta edellytetään: 

Äidinkielen tasoista suomen kieltä
Kiinnostusta ja tuntemusta Suomesta ja suomalaisesta kulttuurista
Kokemusta lasten tai nuorten kanssa työskentelystä tai pedagogista koulutusta  
Tiimityöskentelytaitoja ja vähän talkoohenkeä
Innostuneisuutta ja kykyä soveltaa teemoja eri-ikäisille lapsille
Täysi-ikäisyyttä
Veronumeroa

Tarjoamme: 

Tuntityötä
Valmiin ja toimivan opetussuunnitelman
Mukavat oppilaat ja työtäsi arvostavat vanhemmat
Mukavan suomalaisten yhteisön sekä yhteistyötä muiden Suomi-koulujen kanssa.
Mahdollisuuden käyttää luovuutta ja erityistaitoja
Koulutuksia sekä paikallisesti, että maailmalla
Korvauksen tehdystä työstä. 

Opettajilta tarkastetaan lainmukainen rikostaustaote.

Opettajan työhön kuuluu myös osallistua opettajankokouksiin (joita järjestetään yleensä noin 2-4 kertaa vuodessa) ja kunkin opettajan olisi suotavaa osallistua vuorollaan (noin 1-2 kertaa vuodessa) johtokunnan kokoukseen ilman eri korvausta. Lisäksi työhön kuuluu sähköpostitse tapahtuvaa yhteistä suunnittelua.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään Suomi-koululla opettajana tai sijaisena niin otathan rohkeasti yhteyttä: opetus@suomi-koulu.de