Töihin Berliinin Suomi-kouluun?

Opettajilla/sijaisilla ei tarvitse olla opettaja/lastentarhanopettajakoulutusta, mutta opettajilta edellytetään: 

Äidinkielen tasoista suomen kieltä
Kiinnostusta ja tuntemusta Suomesta ja suomalaisesta kulttuurista
Kokemusta lasten ja/tai nuorten kanssa työskentelystä tai pedagogista koulutusta  
Tiimityöskentelytaitoja
Innostuneisuutta ja kykyä soveltaa teemoja eri-ikäisille lapsille. 
Täysi-ikäisyyttä
Veronumeroa

Tarjoamme: 

Tuntityötä
Valmiin ja toimivan opetussuunnitelman
Mukavat oppilaat ja työtäsi arvostavat vanhemmat
Mukavan suomalaisten yhteisön sekä yhteistyötä muiden Suomi-koulujen kanssa.
Mahdollisuuden käyttää luovuutta ja erityistaitoja
Koulutuksia sekä paikallisesti, että maailmalla
Korvauksen tehdystä työstä. 

Opettajilta tarkastetaan lainmukainen rikostaustaote.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään Suomi-koululla opettajana tai sijaisena niin otathan rohkeasti yhteyttä: varapuheenjohtaja@suomi-koulu.de