Opetussuunnitelmat

3-4 -vuotiaat

Leikki-ikäisten opetuksessa otetaan huomioon lapsen luontainen ilo leikkiä ja liikkua sekä halu oppia ja tutkia ympäristöä. Opetuksessa mm. tuetaan ja edistetään sosiaalista kanssakäymistä, perehdytään suomalaisiin juhliin sekä kehitetään käden ja sormien taitoja (mm. askartelu).
Keskiviikko- sekä lauantairyhmien OPS 2016-2017

Esikoululaiset

Esiopetuksessa lähtökohtana on lapsen oma elinympäristö ja omiin kokemuksiin perustuva kommunikaatio. Opetus on melko henkilökohtaista, ja sitä painotetaan oppilaiden kiinnostuksen ja erityisosaamisen mukaan. Tavoitteena on kielellisen tietoisuuden ja kirjoittamisen valmiuksien kehittäminen. Harjoitellaan suomalaisia lastenlauluja, loruja, arvoituksia jne.
Keskiviikkoryhmän OPS 2016-17
Lauantairyhmän OPS 2016-2017

1. luokka

Harjoitellaan kirjoittamisen ja lukemisen valmiuksia, sanojen ja lauseiden muodostamista sekä tekstien kirjoittamista ja lukemista kunkin ikäkaudelle sopivin harjoituksin. Isompien oppilaiden kanssa kirjoitetaan tekstejä, opetellaan erilaisia käsitteitä ja kieliopin sääntöjä. Opitaan Suomen ympäristötietoutta mm. eläimet, kasvit, kaupungit, väestö jne.
Keskiviikkoryhmän 1.-2.-luokan OPS 2016-2017 
Lauantairyhmän 1. luokan OPS 2016 – 2017

2. luokka

Harjoitellaan sanojen ja lauseiden muodostamista. Tutustutaan suomen kielen rakenteeseen ja oikeinkirjoitusta varmennetaan sekä verrataan sitä saksan oikeinkirjoitukseen. Kannustetaan kirjoittamaan erilaisia tekstejä sekä rohkaistaan lukemaan jo kokonaisia teoksia ja tulkitsemaan lukemaansa. Käydään erilaisia käsitteitä läpi kuten aika, avaruus, kuukaudet, ilmansuunnat jne. Tutustutaan maantiedon aiheisiin, mm. Suomen kartta, rajanaapurit, Pohjoismaat, kaupungit, väestö, elinkeinot, jne.
Keskiviikkoryhmän 1.-2.-luokan OPS 2016-2017 
Lauantairyhmän 2. luokan OPS 2016-2017

3.-12. luokka

Harjoitellaan sujuvan suullisen viestinnän hallitsemista sekä kirjallisen ilmaisun tuottamista. Käydään läpi suomen kielelle ominaisia kielioppisääntöjä sekä terminologiaa. Luetaan erilaista suomalaista kirjallisuutta, tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden merkkihenkilöihin ja tulkitaan luettua tekstiä ja sen ymmärtämistä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja perinteeseen.
Keskiviikkoryhmän 3.-5. OPS 2016 – 2017
Lauantairyhmän 4.-5. OPS 2016-2017
Lauantairyhmän 6.-7. luokan OPS 2016 – 2017
Lauantairyhmän 8.-10. luokan OPS 2016-2017